САДАТ, АНВАР, президент Египта

САДАТ, АНВАР, президент Египта